Varlık Yaşam Döngüsü Yönetimi - Fidelity by Asseco

Varlık Yaşam Döngüsü Yönetimi


Firmanın varlık portföyünün duran varlıklar, envanterler, BT ekipmanları, şubeler, ATM’ler, gayrimenkuller, arabalar ve işletme malzemelerini içerecek şekilde, varlığın yaşam döngüsünde yer alan süreçlerin merkezi bir platformdan yönetimini sağlar.

Varlık ve Envanter Yönetimi

 • • Satın almadan elden çıkarmaya kadar tüm varlık yaşam döngüsünün yönetimi
 • • Garanti sürelerinin izlenmesi
 • • Yedek parçaların takip edilmesi
 • • Birden fazla sayıda deponun desteklenmesi
 • • İşletme malzemelerinin envantere giriş ve çıkışının izlenmesi
 • • Lokasyonlar arası varlık transferlerinin izlenmesi

Barkod Otomasyonu

 • • Birden fazla barkod okuyucu destekler
 • • Barkodlar aracılığıyla varlıkların envantere giriş ve çıkışlarının ve varlıkların farklı iş birimleri arasındaki hareketlerinin otomatik izlenmesini sağlar
 • • Barkod etiketlerini için kullanımı kolay baskı özellikleri sunar

Sabit Kıymet ve Amortisman Yönetimi

 • • Birden fazla amortisman yönteminin desteklenmesi
 • • Kullanımı kolay maliyet hesaplamaları
 • • Leasing yapılan varlıkların ve leasing sürelerinin izlenmesi
 • • Sabit kıymet hareketi ve amortisman/ mevcut değer hesaplamaları dahil varlık süreçlerinin her aşamasında otomatik muhasebe fişleri

Özellikler