Talep Yönetimi - Fidelity by Asseco

Talep Yönetimi


Fidelity Talep Yönetimi, iş birimleri ve şubelerden gelen ürün ve hizmet taleplerinin merkezi bir platform üzerinden yönetilmesini mümkün kılar ve giderlerin henüz talep aşamasındayken kontrolü ile proaktif bütçe ve gider yönetimine imkan tanır. Taleplerin talep merkezlerinde toplanmasını, önceliklendirilmesini, dahili süreçlere uyumluluğunun kontrolünü sağlar; ayrıntılı analiz için uygun iş akışı ve araçlar sunar.

Özellikler

  • Ürün ve hizmet istekleri Self Servisi Portal üzerinden yapılır, talebin onay ve tedarik durumu izlenir
  • Talep formundaki otomatik bütçe kontrolü, kalan bütçeleri ve yapılan talebin bütçe üzerindeki olası etkisi konusunda bilgi vererek işletme birimlerinin kendi bütçelerini proaktif olarak kontrol etmelerini sağlar
  • Elektronik onay süreci Banka organizasyon şeması ve yönetmeliklerine uygun şekilde otomatik yönlendirilir
  • Ürün ve hizmet katalogları taleplere ilişkin hizmet süreçlerinde verimliliği artırır
  • Ürün ve hizmet talepleri ve talep onay dağılımları lokasyon (departman, şube veya işletme birimi) bazında analiz edilir
  • Taleplere mevcut stoklardan karşılanabilir veya satın alma sürecine ilişkin onay ve tedarik akışlarını otomatik tetikler