Satınalma Yönetimi - Fidelity by Asseco

Fidelity ile Satınalma Departmanları


  • Hem stratejik projeler hem de günlük faaliyetler için talepleri birleştirebilir, önceliklendirebilir ve karşılayabilirsiniz.
  • Operasyonel maliyetleri azaltırken taleplere daha hızlı cevap verin.
  • Satın alma departmanları ile diğer iş birimleri arasında daha iyi işbirliği oluşturun
  • Tedarikçi Portali ile tekliflerin, siparişlerin ve faturaların elektronik ortamda otomasyonunu sağlayarak tedarikçiler ile güçlü bir ekosistem yaratın.
  • Satın alma sürecinin her aşamasında, talep, planlama, kesinleşme ve tahakkuk, bütçeyi karşılaştırmalı olarak izleyin.

Özellikler