İnşaat Hizmetleri Yönetimi - Fidelity by Asseco

İnşaat Hizmetleri Yönetimi


İnşaat Yönetimi inşaat projelerinin en etkin şekilde yönetimini ve maliyet tasarruf fırsatlarını sağlamak, en iyi tedarikçileri tespit etmek, inşaat projelerini en verimli şekilde yönetmek için tasarlanmıştır. Lokasyon açılışları, yenileme dekorasyon ve değişiklikler gibi tüm inşaat projelerini yönetmek için otomatik iş akışları ve genişletilmiş işlevsellik sunar. Projelerin merkezi yönetimi, inşaat ve bakım hizmet ekiplerinin ve projelerinin performans takibi ve analizi için etkin araçlar sağlar. Ayrıca, ön keşif süreçlerinin elektronik ortamda merkezi yönetimine olanak tanır.

İnşaat Proje Yönetimi

  • Şube, ATM, Genel Müdürlük Birimi vb lokasyon bazında kurulum, taşınma, tadilat gibi inşaat projelerinin takibinin yapılması
  • Ön Proje Hazırlığı, Uygulama Projesi Hazırlığı, Teklif Toplama, Tadilat Aşaması, Geçici ve Kesin Kabuller vb. proje aşamalarının takip edilmesi
  • Projelerde, kurum keşfi, elektrik, mekanik, mimari ve kurum alımları ve müteahhit keşifleri gibi konularda keşif takibinin yapılması
  • Sisteme girilmiş faturaların takibinin yapılması
  • Keşiflere ait icmal ve detay raporlarının alınması

Bakım Onarım Talep Yönetimi

  • Şube, ATM ve diğer kurum birimlerinin Elektrik, Mekanik veya Mimari sorunları için bakım onarım talep girişlerinin yapılması
  • Elektrik, Mekanik veya Mimari iş emirlerinin oluşturulması.
  • Görev kayıtları üzerinde işlem yapma yetkisi
  • Seçilen faaliyet alanına uygun envanter grupları ve envanterler otomatik olarak keşif listesine eklenmesi
  • Firmalar için değerlendirme yapılarak not verilebilmesi

Özellikler