Bütçe ve Performans Yönetimi - Fidelity by Asseco

  Bütçe ve Performans Yönetimi

  Fidelity Bütçe ve Performans Yönetimi , farklı işletme birimleri için, yukarıdan aşağıya veya aşağıdan yukarıya yöntemleriyle bütçelerin hazırlanması, bütçelerin konsolidasyonu ve revizyonları dahil olmak üzere bütçe sürecini uçtan uca merkezi bir platforma taşır.Alttaki başlıkları interactive kutulara koyalım.

Konsolidasyon & Sonuçlandırma

  • Bütçelerin kolay konsolidasyonu sağlanır
  • Kurumsal ve yönetimsel yapıya göre uyarlanabilir esnek konsolidasyon süreci sunulur
  • Yönetim konsolidasyon ve sonuçlandırma sırasında bütçeleri gözden geçirip değişiklikler yapılabilir.

Raporlama & Analiz

  • Tahmin edilen ve gerçekleşen bütçeler; işletme birimleri, lokasyon veya proje bazında takip edilebilir
  • Gerçekleşen bütçeler; satın almaların planlama, sonuçlandırma ve gerçekleştirme aşamaları boyunca hedef bütçeler ile karşılaştırılarak izlenebilir
  • Sapma kaynakları analiz edilip raporlanabilir.